ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου

 

11/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterraneant hrough Nature-based Solutions”, Ακρωνύμιο: Mara-Mediterra, Grant Agreement Number: [2121] του Προγράμματος PRIMA [Call 2021 Section 1 Water RIA] που χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Horizon 2020.

Sign up for the newsletter

Sign up to receive email from the latest updates.

Contact

Leoforos Georgikis Sxolis, Thermi, Thessaloniki, Greece

+30 2310 473429

+30 2310 489044

www.ssi.swri.gr

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand